Karl Gustaf Andersson


Han var tidigare kördräng vid Rungarn. Bodde en tid vid Långmon tillsammans med hustrun Hilma. Karl tillbringade sina sista år på Kristinagården i Hallstavik.