Johan Walfrid Lager


Familjen Lager bodde vid Hällmyran (mellan Ignesta och Nuttestan)
Soldat mellan åren 1874-1902 vid Upplands regemente / Rasbo Kompani / Ignesta Rote  i Bladåker.
Bodde där i soldattorpet UR 02 0079.