Karl Emil Pettersson


Fabrikör Karl Emil Pettersson (Pelle i Ola) drev till­verkning av möbler o. byggnadssnickerier. Efter verkstadens brand hade han såg och brädgård med försälj­ning av virke.