Det verkar som om bröderna visar verktyg för beredning av lin och garn