Anna Lovis Olsson f.Lager


Familjen Lager bodde vid Hällmyran (mellan Ignesta och Nuttestan)