Erik Gustaf Nordström


Tredje generationen brukare av torpet Gropen, Bladåker