Gustav Helmer Nordström


Helmer Nordström var född vid torpet Gropen under Rungarn i Bladåker och kom att som femte generation bruka detta torp.
Då han, tillsammans med sin fru Ingrid, övertog arrendet på gården hade fadern Gustav redan flyttat till Bergtorp i närheten av Gropen. Helmer var också spelman och fick sitt första dragspel då han var i sexårsåldern. Lärde sig tidigt sin fars repertoar, mestadels låtar efter Gustav Andersson, Tunglunda och ”Marsätrarn”, Anders Ekström.
Spelade till dans tillsammans med fadern Gustaf och senare ensam. Spelade ofta på midsommarfester vid Rungarn och Norrgarn. På äldre dar var han flitigt anlitad vid privata högtider och fester. Medverkade vid midsommarfester och även teater vid Gammelgården i Knutby, samt i program för gamla vid ålderdomshem. Förekom ett flertal gånger i radion.
1980/81 ordnade Mästars-Erik Jansson en studiecirkel, kallad Spel och dans i Uppsala, där Helmer ofta stod för musiken. Bengt Ekegärd, som var ansvarig danspedagog, ville därefter ha honom med vid sina danskurser, eftersom det var så lätt att dansa till Helmers musik.
/G. L.


Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2015-01-16 19:17:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2010-05-08 18:36:27) Kontakta föreningen