Erik Gustav Nordström


Gustav Nordström var född vid torpet Gropen under Rungarn och kom att som fjärde generation bruka detta torp.
Gustav var också en omtyckt spelman och spelade ofta till dans på sitt enradiga dragspel.
Mest låtar efter "Tunglunda-Gustaf" och "Malsätrarn" Då sonen Helmer så småningom övertog arrendet på Gropen hade Gustav med hustru Emma Kristina (1870-1956) redan flyttat till Bergtorp i närheten av Gropen.
På äldre dar bodde Gustav vid Långmon hos dottern Hilma och mågen Karl. De sista åren av sitt långa liv vistades Gustav på ålderdomshemmet i Edsbro.
Gustav i Gropen var en sällsynt tillgång som meddelare av det som hörde ihop med svunna tider. Hans minne tycktes osvikligt både när det gällde att återgiva händelser och förhållanden och när det gällde att föredra folkliga melodier från forna tiders Bladåker och han hade en absolut enastående förmåga att kunna få folk att lyssna. Dessutom var han en verkligt gedigen personlighet och en prydnad för den gamla stammen.
Jag kom som tur var att ägna mig en del åt Gustav och vad han hade av värde och alltså innehåller registrets avdelning för Rungarn/Gropen/Bladåker mängder med rariteter.
Jag böjer mig i vördnad för vännen Gustav. / Erik J.


Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2017-12-13 16:36:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2010-04-12 18:33:38) Kontakta föreningen