0047 Tunglundarns stuga, Bladåker.jpg

0047 Tunglundarns stuga, Bladåker.jpg
Rättelse: Personerna på bilden är nog Carl och Gustaf (möjligen kallad Gösta), söner till "Tunglundarn" den yngre, Karl Gustaf Andersson, f. 1854, d. 1927. Originalbilden förkommen. Denna rastrerade bild fanns kopierad från en tidningartikel.

Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2011-11-03 17:42:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2016-10-12 18:09:27) Kontakta föreningen