0403 Bladåker. Helmer Nordström spelar.jpg

0403 Bladåker. Helmer Nordström spelar.jpg
1980/81 ordnade Mästars-Erik Jansson en studiecirkel, kallad Spel och dans i Uppsala, där Helmer ofta stod för musiken. Bengt Ekegärd, som var ansvarig danspedagog, ville därefter ha honom med vid sina danskurser, eftersom det var så lätt att dansa till Helmers musik.
/G. L.