0402 Bladåker. Musikaliska ungdomar.jpg

0402 Bladåker. Musikaliska ungdomar.jpg
Nyckelharpa/Ragnar Berglund. Flöjt/Lillemor Ekström. Rektor Martin Karlsson. Fiol/okänd. Klarinett/Lars Göran Johansson, Knutby