Johan Ferdinand Jansson Järling


Järling var den sista soldaten som bodde i Svanhus soldattorp. Järlings fostrade även upp två systerdöttrar, Edith och Ruth. Edith var den sista person som bodde i soldattorpet.  Detta torp blev senare flyttat till Gammelgården i Knutby