0620 Emmerik Viberg.jpg

0620 Emmerik Viberg.jpg
I vårt arkiv har vi en inspelning där Emmerik läser ur sina memoarer om sina minnen från Bladåker