Erik Mårten Blank


Född vid torpet Granholm i närheten av Kolarmora i Bladåker. Flyttade senare till Krogsbol i Faringe. SPELMAN. Lärde sig spela vid 15 års ålder, Fiol, Klarinett och Nyckelharpa. Hans fiol finns bevarad på museum i Uppsala.
Torpnamnet Granholm i Kolarmoratrakten, Bladåker är än i dag mera känt som "Blankens"
I Hembygdsföreningens arkiv i Knutby finns en del noter och ett flertal ljudinspelningar av Blankens låtar, spelade av senare spelmän från trakten, t.ex. Axel Pettersson vid Långmon, Bladåker och av dottersonen Erik Algot Blankfelt, Uppsala.
Besök gärna hemsidan www.hembygd.se/knutby och välj Musik-CD. och klicka på listnumret på någon av de första skivorna, så hittar ni säkert låtar efter Blanken


Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2016-10-04 10:18:17) Kontakta föreningen
Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2010-05-06 22:29:34) Kontakta föreningen