Nils Gustaf Berglund


Flyttade till Bladåkers församling från Harg 1891-04-07