Axel Wilhelm Johansson


Axel Wilhelm Johansson kom till Åsby 19211121 och drev där under många år en lanthandel och hade en tid även en filial i Vällnora. Tidigare hade han arbetat på Gustafsberg, vilket avspeglade sig i bl.a. affärens porslinsinnehav.