Nils Johan Berglund


Kallades för John. Född i Harg