Jenny Vilhelmina Pettersson f. Färnström


Gift med brevbärare Johan August Pettersson,