Bror Erik Algot Blankfelt


Algot och Hilda tog efternamnet Blankfelt. Algot var dotterson till spelmannen Erik Mårten Blank i Faringe och spelade själv några år hop med sin morfar. ---
Under en "trivselkväll" till minne av Mårten Blank, anordnad i Faringe 1966, visade Algot Blankfelt den fiol och nyckelharpa som Mårten Blank en gång spelat på. Algot spelade själv två polskor och tre valser efter Mårten Blank den kvällen och försökte härma morfars sätt att spela. Flera andra spelmän var närvarande.
Arrangör var bygdeforskaren och spelmannen Mästars-Erik Jansson som även gjorde en ljudinspelning. (Den finns i Knutbyarkivet). Mårten Blanks fiol finns på museum i Uppsala.
2009 bildades Hilda och Algot Blankfelts minnesfond, som förvaltas av Upplands Hembygdsförbund och som delat ut stipendium några år.


Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2015-02-12 13:49:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2010-05-06 22:43:13) Kontakta föreningen