Johan Erik Harry Söderlund


Kyrkoherede i Knutby församling 1945-1958