Gustaf August Gunnar Eriksson


Mellan 1917 och 1945 brukade han gården Kamsgärd, öster om Hosjön i Knutby