ByggnaderDomargården från Åsby


Byggnaden, som är från 1700-talet, har tillhört en häradsdomare vid Åsby i början av 1800-talet.
Enligt en tradition har även Närdinghundra häradsting hållits där. Då huset 1949 flyttades från Åsby och återuppbyggdes genomgick det en stor renovering med bl.a. nya golvplankor och tidsenliga väggmålningar, som kopierades från Oppgården i Åsby. Det stora slagbordet, som står i köket lär ha varit tingsbord i Gränsta gästgivaregård innan tinget flyttades till Knutby järnvägshotell och senare till Häverödal. Det stora ovala 1600-talsbordet i helgdagsstugan, ”anderstugan”, har tillhört parstugan från Burviks herrgård.

Parstuga från Burviks herrgård

Parstuga från 1600-talet av samma typ som stugan från Domargården. Den har tidigare utgjort ett boningshus vid Burvik - möjligen själva herrgårdsbyggnaden. I vinkel med denna byggnad låg en källarstuga. Det är det första hus som skänktes till den nybildade föreningen 1929 och flyttades och var återuppbyggt lagom till första sommarfesten 1932.  Till parstugan hörde det omålade bord av 1600-talstyp, som nu står i Domargårdens helgdagsstuga.

Boden från Rickeby


På bodens insida kan man studera 1500-talets byggnadsteknik. Väggarna har sexkantigt timmer. Golvplankorna äro ”klyftor”, halverade stockar, runda på undersidan. Dörrens narar äro fastsatta med träknaggar och plankorna kluvna med bila. Tak av trä som på undersidan har ett tätningskikt av näver. Här kan du läsa en
Rapport från åldersbestämning
Det sägs att denna bod används som salpetersjuderi i Rickeby. Salpeter användes vid tillverkning av krut. Läs mer om salpetertillverkning

Källarskullen från Byholma


Den vältimrade byggnaden har utomordentligt grovt timmer samt ”klyftor” i golvet och torde förskriva sig från 1600-talets senare hälft. Byggnaden kallas ibland Visthusboden,  eller Kvarnboden.  Här förvaras f n endast olika gamla kvarnar.

Väderkvarnen från Skäringby.

Kvarnen, som är från 1800-talet har ett par kvarnstenar och vridbar hatt.
Den var i bruk senast omkring 1919 i Skäringby.

Smedjan från Stora Fjällen

Byggnaden är från 1700-talet.  2010 helrenoverades smedjan genom frivilligt arbete och statsbidraget "Hus med historia"

Soldatstugan från Svanhus.

År 1883 flyttades den från Ola rote till Svanhus i Bladåker. På 1970-talet skänktes den till Gammelgården, återuppbyggdes och blev lagom klar till förbundets 50-årsfirande vid hembygdsfesten 1979, då den återinvigdes. Soldater i tidsenliga uniformer defilerade.

Ladan från Sjörudan

Byggnaden är från 1800-talet. Inne i ladan finns ett tröskverk, som skall drivas av en körvandring.

Körvandringen från Österbyggeby

Efter att ha legat nedmonterad i flera år, blev den monterad vid ladan.
Dock inte samma lada som den ursprungligen tillhört.
Vandringens grova träaxel går genom ladväggen in till tröskverket i ladan.
Både Körvandring och lada renoveras under 2012/2013 genom frivilligt arbete och bidrag inom projektet Hus med Historia.

Uthuslängan från Lilla Syltan

Byggnaden är från 1800-talet. Den inrymmer stall, fårhus och snickarbod.


Kaffestugan från Stora Syltan

På samma plats här på Gammelgården fanns tidigare en äldre kaffestuga som är riven.
Den nya byggnadens fanns förut som Graneberg vid Stora Syltan.
År 1962  köptes den från Korsnäsbolaget och återuppbyggdes här.
Sista April 1964 hade man förlagt årsmötet till Gammelgården.  Efter brasa, korvgrillning, allsång, musik av Gammelgårdens Spelmanslag och tal av Kyrkoherde Fridolf Ternéus, serverades kaffe i den nya kaffestugan. Därefter hölls årsmötet.
Under 2012 och 2013 genomfördes en utbyggnad av kaffestugan.

Lilla Rustboden

En liten Rustkammare hitflyttad från
Rusthåll:  Ösby 87 i Faringe socken
Rasbo kompani
Upplands Regemente.

Utställningshallen
(Bild saknas). Hallen byggdes på 1980-talet av pensionerade medlemmar Här förvaras mest äldre jordbruksredskap.

Linbastun från Ljusdal, Bladåker.
(Bild saknas). Byggnaden är från 1800-talet.

Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2012-02-28 15:10:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2019-01-23 15:08:52) Kontakta föreningen