Bilder och historik


 Gå tillbaka till Menyn och klicka på + tecknet för vidare val.


Här nedan visas ett sammandrag enbart i textformat över våra senaste evenemang:

2016-08-07 HEMBYGDSFEST (alltid första söndagen i augusti)
Började som brukligt med Friluftsgudstjänst.
Vi visade sedan arkivet och några byggnader. Hantverk, gamla och nya metoder.
Utställning Gamla mopeder. Vuxenslöjd –” Vad gör man hemma på vinterkvällarna”.
Torbjörn Gustavsson berättade om Gammelgårdens historia under rubriken
”15 hus och en väderkvarn” Mattias ledde Allsång med bygdens musikanter.
Häverö Folkdanslag och Spelmän hade en uppvisning.
Barnen fick ”Prova på med nubb och såg”. Tipspromenad för både vuxna och barn.
Kaffeservering. Lotterier, hemslöjd m.m.
2015-08-02 HEMBYGDSFEST Inleddes som brukligt med friluftsgudstjänst.
Vi visade sedan några av våra byggnader och invigde officiellt vårt nya arkiv.
Håkan Olssons  kåseri ” Skrivet i järn” handlade om smeder och smedshustrur vid Vallonbruken. Urpo Granath skulpterade med motorsåg och visade sina alster.
Barnen fick ”Prova på med nubb och såg”
Elon Wahlgren och Mattias Jansson spelade för oss och även vid gudstjänsten.
Årets tema för Hantverksutställning: Gamla och nya trasmattor.
2015-06-19 MIDSOMMAR Traditionsenligt midsommarfirande på Gammelgården. Solen lyste med sin frånvaro. Vi är dock glada, vi slapp regn och många kom  och firade med oss.
2015-06-06 NATIONALDAGEN Årets talare var riksdagsmannen Mikael Oscarsson.
2015-05-17 SPELMANSGUDSTJÄNST i Knutby kyrka. En del spelmän anslöt – skönt att vara inomhus – ute regnade det för fullt. Knutbykören sjöng fint under ledning av Mattias Jansson
2015-05-17 SPELMANSSTÄMMA i Gammelgårdens lada. Började med allspel i ladan p.g.a. regn
Skäringby Överraskningsorkester framförde som vanligt några fint arrangerade låtar.
Den gästande trion Beata Bermuda använde kaffestugan för sitt fina program.
2014-08-03 HEMBYGDSFEST på Gammelgården.  Mary-Ann Olarsbo berättade om Lövsta Bruksrkiv. Vi visade vår gamla repslagningsutrustning. För barnen fanns det ponnyridning och Tornet Production från Almunge roade barnen med sitt program "Under mitt parasoll"
Häverö Spelmän och Folkdanslag hade ett fint program.
2014-06-20 MIDSOMMAR Gammelgården i Knutby, en av få platser med bra väder denna dag.
2014-06-06  NATIONALDAGEN  Årets talare var Olof Thulin, förre ordf. i Almunge Hembygdsgille
2014-05-18 SPELMANSGUDSTJÄNST i Knutby kyrka och SPELMANSSTÄMMA på Gammelgården med ca 200 besökande. Allspelet leddes av Mats Andersson. Bland scenprogrammen kan nämnas  Silverbasorkestern, Knutby Slagverkare och  Jubileumsorkester. Det var den 11:e  stämman.
2013-12-16 avslutades vår släktforskningskurs i Knutbygården i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Den blev snabbt fulltecknad. Oklart om det blir ytterligare någon kurs senare.
2013-09-22 gjorde vi en vandring längs den gamla kyrkstigen i Bladåker. Här kan du se bilder från den vandringen. Bilder från 2013 års evenemang hittar du här: Spelmansstämman,  Nationaldagen,  Midsommarafton, Hembygdsfesten och Skördefesten Vid vårt Nationaldagsfirande 2013-06-06 med 70-årsjubileum gjordes en återblick på hur firandet började här i Knutby och vi hyllade Erik Jansson (Mästars-Erik)  Han var snickare, spelman och bygdeforskare och hade många bra idéer. Här kan du se: Återblick om Erik och flaggfirandet. Bilder från Ununge hembygdsförenings besök i våren 2013.
2013-08-04 HEMBYGDSFEST på Gammelgården inleddes med friluftsgudstjänst. Marinarkeolog Gunilla Larsson berättade bl. a. om historiska båtfärder i Roslagen och om de olika sätt man använt vid båtbygge. Carol Rasmussen underhöll med musik och sång, delvis assisterad av Mattias Jansson. Träskulpturer m. m visades på årets hemslöjdsutställning. Barnen bakade bröd.
2013-06-21 MIDSOMMAR firades på Gammelgården med ringlekar under ledning av Lena och Lars Haraldsson.  Mattias Jansson stod för musiken. Många testade också skjutbanan och styrkemätaren.
2013-06-06 NATIONALDAGEN firades i Knutby kyrkan med 70-årsjubileum. Häverö spelmän och Knutbykören inledde, varefter ordf. G. Lindqvist gjorde en resumé över firandets historik, hur det 1943 börjat med Erik Jansson som initiativtagare.  Årets talare var kyrkoherde Elisabet Kero.
2013-05-19 SPELMANSGUDSTJÄNST i kyrkan och därefter - för tionde året - SPELMANSSTÄMMA på Gammelgården med ca 200 besökande. Allspel och buskspel. På scenen: Folkmusikerna Anders Rosén på fiol och Roland Keijser på blåsinstrument. Dessutom Skäringby Jubileumsorkester med Knutby slagverkare
2012-08-05 HEMBYGDSFEST på Gammelgården inleddes med friluftsgudstjänst. Torsten Jonsson berättade bl. a. om slaget vid Knutby år 1469, om Knutby f. d. läskedrycksfabrik i Rickeby och om Rånäs brännvin. Ekeby Spelemän underhöll med musik. Prydnadskuddar och träskulpturer visades på årets hemslöjdsutställning.
2012-06-24 MIDSOMMAR firades med nytt publikrekord. Mattias Jansson stod för musiken då Lena och Lars Haraldsson ledde ringlekarna. Många testade också skjutbanan och styrkemätaren.
2012-06-06 NATIONALDAGEN firades i kyrkan med bl.a. Häverö spelmän och Knutbykören. Årets talare var kyrkoherde Heléne Uddén.
2012-05-20 SPELMANSGUDSTJÄNST i kyrkan och SPELMANSSTÄMMA på Gammelgården med ca 200 besökande. Allspel, buskspel. Scenprogram med bl. a. folkmusikgruppen Treva.
2011-08-07 HEMBYGDSFEST på Gammelgården inleddes med Friluftsgudstjänst. Årets gästartist var sportreportern Mats Strandberg, som framförde ett humorprogram med imitationer. Mattias Jansson ledde ett scenprogram "Sångare från bygden." Utsällningen av hattar var välbesökt. Vår nyrenoverade smedja och övriga byggnader visades. Hemslöjdslotteriet var som vanligt populärt. För barn fanns porslinsmålming och lådbilsrally.
Tyvärr blev en del av dagens aktiviteter störda av regn.
2011-06-24 MIDSOMMARFIRANDE på Gammelgården.
2011-06-06 NATIONALDAGSFIRANDE Började i kyrkan med fanborg och spelmansmusik. Årets högtidstalare, Susanne Axell, höll ett fint tal, bl a om sin kärlek till Roslagen. Häverö Spelmän framförde bl.a. "Schottis i nattskjortan" efter Nils Nordström, som är född i Bladåker. Knutbykören sjöng bl a Upplandssången av Olof Thunman. Efter  aftonbön tågade vi till Gammelgården, där ett leve för Sverige utbringades, nationalsången sjöngs och fanan halades. Slutligen kaffe i församlingshemmet med mer spelmansmusik. Ovanligt många kom till i kyrkan och Gammelgården denna fina sommarafton. Tack till alla!
2011-05-22 SPELMANSSTÄMMA Började i kyrkan med spelmansgudstjänst.
Därefter återsamling på Gammelgården där allspelet började.
2010-08-01 HEMBYGDSFEST på Gammelgården började som vanligt med Friluftgudstjänst, varefter kyrkaffe serverades. Ett uppskattat inslag var dagens högtidstalare, Birger Eriksson, från Radio Uppland mm, som berättade minnen från alla sina radioår. Han donerade även ett par äldre tidskrifter till våra samlingar, vilket vi tackar för.
Utställningar:  Stickade mössor, vantar, sockor. Traktorer och MC. Gamla radioapparater m m.  Barnaktiviteter:  Pyssel med garn. Bilrally.
En del av besökarna testade också Styrkemätaren.
Dessutom Hemslöjdslotteri, Chokladhjul, Bok/Skiv-lotteri.
2010-06-23 MIDSOMMARFIRANDE på Gammelgården med fint väder och mycket folk. Lövad skrinda avgick från Folkets Parkområdet, Ellstaområdet, Gränstaområdet. Vi klädde stången med björklöv och medtagna blommor. Stången restes varefter ringlekarna började.
2010-06-12 ALLSÅNG på Gammelgården flyttades till församlingshemmet p g a kyla och risk för regn.
2010-06-06 Traditionsenligt NATIONALDAGSFIRANDE.  I kyrkan spelade Häverö Spelmanslag och Knutbykören sjöng under ledning av kantor Mattias Jansson. Årets talare, Sune Alm, berättade minnen från sin ungdom i Bladåker och om vikten av att fira Nationaldagen och att vara generösa och toleranta mot människor med annat ursprung och andra kullturer.  Även kyrkoherde Morhed knöt an till detta tema. Vi tågade till Gammelgården, där flaggan halades, vi sjöng Nationalsången och utbringade leve för vårt Sverige. Kaffe serverades i församlings-
hemmet till mer musik av spelmanslaget.
2010-05-23 SPELMANSGUDSTJÄNST hölls på pingstdagen i Knutby kyrka. Ett omväxlande program med kyrkoherde Morhed, Knutbykören, Bladåkerskören och spelmän. Morfis Bixur från Uppsala spelade världsmusik, väl passande till Morheds predikan. Därefter återsamling på Gammelgården för SPELMANSSTÄMMA med Allspel och följande scenprogram:
* Skäringby Överraskningsorkester, leddes som vanligt av Thomas Brandt.
* Körsång under ledning av Mattias Jansson.
* Sonja Sahlström o. Håkan Larsson framförde sitt program i kaffestugan  p g a   regn. Sen "buskspelade" Sonja bl a med Nisse Nordström. Stämman var ett samarbete med Knutby Kulturförening, Svenska Kyrkan, Uppsala Kulturnämnd och Studieförbundet Vuxenskolan. Tack till alla som hjälpte till och tack alla spelmän.
Några spelmän har besökt alla vår sju stämmor hittills.
2010-03-15 ÅRSMÖTE hölls i Bladåkers Församlingshem. Vi började med musik-underhållning. Hanna och Erik Lindh framförde ett fint program, ackompanjerade av farbror Chappe. Mötet beslutade att fortsätta förberedelserna för arkivbygget.  Därefter kaffe. Ca 40 mötes-deltagare.
2009-08-02 HEMBYGDSFEST (Jubileumsfest) på Gammelgården.
Inleddes med Friluftsgudstjänst. Efter kyrkkaffet kåserade Torbjörn Gustavsson om jubilaren, Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförbund, som fyller/fyllt 80 År. Mattias hade även i år fått ihop ett musikprogram med bl.a. Stefan Larsson och Elon Wahlgren.
Utställningar
Hembygdsfesten genom tiderna: Affischer  från tidigare fester visades.
Skolslöjd: Trä / metall / keramik / läder. En välbesökt utställning som väckte gamla minnen. Veteranbilar: Henrik M. visade gamla Volvobilar och en Volkswagen.
80 års utveckling inom Media: Ljud/Bild, Radio/TV, Film/Video mm. Här visades allt från trattradio till digital mottagare i USB-format.
Hantverk: Sadelmakeri / Träslöjd / Tovning / Luffarslöjd m.m. visades
Barnen fick göra en leksak och sista programpunkt:
Bilrally för barn. Ett samarbete med Lions under ledning av Kurt Berggren.
Övrigt: Sedvanligt Hemslöjdslotteri, Chokladhjul och den gamla styrkemätaren var i gång. Ett femtontal hedersgäster, födda 1929 och således jämnåriga med förbundet kom för att fira med oss. Kicki S. var värdinna och de verkade trivas tillsammans.
Tack till alla som kom till jubileumsfesten och till alla frivilliga som ställde upp med arbeten av olika slag!
2009-06-22 MIDSOMMARFIRANDE  på Gammelgården. Hyggligt med besökande, men det var inget glassväder.
2009-06-14 ALLSÅNGSKVÄLL.  Flyttades till Församlingshemmet p g a regn. Kaffe serverades.
2009-05-17 SPELMANS-GUDSTJÄNST i Knutby kyrka och -STÄMMA på gammelgården. För sjätte året. Stämman var ett samarbete mellan Knutby Kultur-förening, Uppsala Kulturnämnd och Studieförbundet Vuxenskolan och  Svenska Kyrkan.
2008-11-06 HÖSTTRÄFF i Knutbygården. Frågetävling mot några Knutbyföreningar. Vi vann förra årets tävling och var därför årets arrangörer. I år tävlade åtta lag om äran att bli "Knutbys bästa förening i frågesport" Vi gratulerar Knutbygårdsföreningen, som vann årets tävling, trots att de endast var två man i laget - övriga lag var tre. Ca 50 personer var på plats, de 23 tävlande inräknade. Torbjörn hade gjort kluriga men lagom svåra frågor, delvis med lokal anknytning.
2008-05-18 SPELMANS-GUDSTJÄNST i Knutby kyrka och -STÄMMA på Gammelgården. För femte året. Stämman var ett samarbete mellan Knutby Kulturförening, Svenska Kyrkan, Uppsala Kulturämnd och Studieförbundet Vuxenskolan.
2008-06-06 NATIONALDAGSFIRANDE  Började i kyrkan. Högtidstalare var Författarinnan Inger Ärlemalm. Häverö Spelmän, Knutbykören, Fanborg. Aftonbön. Tåg till Gammelgården. Fanan halades, Nationalsången sjöngs. Kaffe i församlings-hemmet.
2008-06-15 ALLSÅNGSKVÄLL  på Gammelgården.
2008-06-21 MIDSOMMARFIRANDE  på Gammelgården. I år var det nog nytt rekord i antal besökande och vädret var fint. Ett stort TACK till alla frivilliga krafter som hjälpte till på olika sätt!
2008-08-03 HEMBYGDSFEST  på Gammelgården. Friluftsgudstjänst,
Utställningar: Skolslöjd/textil, Musik från bygden, W. Valléns trägubbar. Ansiktsmålning för barn. Styrkemätaren var igång. Torsten Randberg berättade brukshistorier och läste egna dikter. Sjung med morfar! Mattias Jansson hade samlat en del av ortens förmågor och Elon Wahlgren spelade och sjöng. Boken om Sotter introducerades. TACK till alla som hjälpte till på olika sätt på festen!

Bilder från genomförda aktiviteter finns under Fester mm, Spelmansstämmor och Arbeten

Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2012-02-28 15:12:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2019-05-24 12:26:37) Kontakta föreningen