Nutida Funktionärer


Länk till Mail och telefon för styrelsemedlemmar

Från senaste konstituerande möte

Ordförande: Per-Erik  Nyström.
Sekreterare: Fredrika von Sydow.
Kassör:  Bo Forssell.
Övr. ord. ledamöter: Mattias Jansson, Roine Karlsson, Agneta Gyllner,
Anne Granqvist, Eva Mac Key, Ann Karlsson.
Suppleanter: Tommy Persson, Erik Wängemar, Hans Nordström. 
Revisorer: Tomas Lindh, Bertil Jansson.

Arbetsgrupper  
* = Sammankallande i arbetsgrupp (Adjungerade) i styrelsen.

Arkivgrupp Gräsklippargrupp  
Gösta Lindqvist * Jukka Ahonen   
Björn Brorsson Lars Haraldsson  
Anders Lundberg Olle Sundelin  
Tommy Persson Christer Eriksson  
Fredrika von Sydow Rune Säfström, reserv  
John Berglund Lars Bergqvist  
     
Hemslöjdsgrupp    
Solveig Berger * Programgrupp  
Anita Winge Anne Granqvist *  
  Agneta Gyllner  
Kryddgårdsgrupp Lars Haraldsson  
Monica Jansson * Lena Haraldsson  
Lillevi Pousette Mattias Jansson  
Birgitta Wallén Ann-Britt Schedin  
     
Hantverksgrupp Hantverk, Övriga / vid speciella behov  
Lars-Erik Eriksson  Christoffer Berglund  
Bernt Melander Lars Berglund  
Lars-Ove Carlsson Bo Eriksson  
Olav Eriksson Fredrik Hammarin  
Stig Granath Roine Karlsson  
Christer Hoverberg Veine Lindqvist  
Bernt Lindh Henrik Malmlöv  
Anders Lundberg Erkki Saastamoinen  
Bo Forssell Rune Säfström  
  Ludde Bergkvist  
  Gösta Lindqvist  
     
STUGVÄRDAR:    
Domargården: Monica Jansson och Birgitta Wallén  
Kaffestugan: Lillevi Pousette och Anne Granqvist  
Stallänga/Snickarbod: Sune Wängemar och Stig Johansson  
Visthusbod / Dass: Vakant, Solveig Axelsson  
Parstugan: Rune Säfström  
Lilla rustboden Monica Jansson  
Smedjan: Bo Taxén  
Soldattorpet: Per-Erik Nyström och Torsten Winge  
Maskinhallen: Roine Karlsson och Olle Jansson  
Lotterilängan: Lillevi Pousette och Anne Granqvist  
1500-talsboden: Anders Lundberg  
Ladan: Gösta Lindqvist  
Väderkvarn: Lars-Erik Eriksson  
Linbastun: Rune Säfström  
Arkiv: Gösta Lindqvist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening

Skapad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2012-02-28 18:09:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Knutby-Faringe-Bladåkers Hembygdsförening (2019-04-08 16:53:52) Kontakta föreningen