Årsmöte måndag 27 juli kl 19 i Gammelgården

Det årsmöte som vi planerade till i mars var vi tvungna att ställa in men nu gör vi ett nytt försök. Nu satsar vi på ett nytt möte Gammelgården. Vi planerar vi för att sitta utomhus på glest utsatta bänkar. Det är samma handlingar som gäller och blev utskickade i mars. Välkomna önskat styrelsen! 


Editerad av: Per-Erik Nyström (2020-07-12 19:30:21)