Adresser

Ni kan kontakta oss via e-post eller vanlig post.

Föreningens postadress:
Knutby-Faringe-Bladåkers Hbf
c/o Per-Erik Nyström
Gränsta 18
74012 Knutby.

Ordförande:
Per-Erik Nyström
e-post: m.pererik.nystrom(at)gmail.com

Sekreterare
:
Ann Karlsson
e-post: ann.karlsson(at)akbokforing.se

Fakturaadress och Kassör:
Knutby-Faringe-Bladåkers Hbf
c/o Urban Manér
Backarvägen 96
97598 Luleå
e-post: urbanmaner(at)yahoo.se

Arkiv, Web och Bygdeband:
Gösta Lindqvist
e-post: knutbyarkiv(at)yahoo.se