Bladåk. Kyrkstig

Här finns Bilder från kyrkstigen.

BESLUT
Till hembygdsförbundets årsmöte i mars 2011 hade bl. a Tord Nordström (Gropen) och Agneta Gyllner (Jungfruäng) framfört förslag om att försöka bevara den gamla kyrkstigen i Bladåker. Flera mötesdeltagare visade intresse av att hjälpa till och man beslöt att gå vidare.

BAKGRUND
Från utkanten av Bladåkers socken till socknens centrum vid kyrkan och Bladåkers by var avstånden stora. Vägar i vanlig bemärkelse var så gott som obefintliga. På för kärror och vagnar obanade stigar fick man för olika varutransporter ta sig fram genom att klövja hästarna eller med släpor. Hade man inga hästar, fick man gå och sjuka och orkeslös fick man bära på bår.

I gamla tider och fram till 1918 rådde kyrkplikt, då åtminstone någon eller några från varje familj skulle bevista gudstjänsten i kyrkan varje söndag och bodde man långt från kyrkan rådde kyrkplikt en gång per månad.

Två olika sträckningar, beroende på årstid:

1. RODD ÖVER SJÖN VÄLLEN.

Solveig och Anders i Österbygge har röjt och markerat kyrkstigen med blå färgmarkeringar från Österbyggeby och ned till gemensamma båtplatsen strax norr om Aspdal vid sjön Vällen och vidare till Bladåkersby.
Hargs Bruk, som är största markägaren från Österbyggeby och till Vällen, är positiva till att Kyrkstigen bevaras och röjs och markeras blå markeringar.
Korsnäs/Bergvik Skog och Rungarn är positiva till att kyrkstigen röjs och markeras med blå färgmarkeringar från Vällen till Tunglunda och från kullen väst Åkersholm till Bladåkers kyrka.

2. VIA BENNEBOL.
När man inte kunde ro över Vällen, eller när isen inte bar.

Rune Eriksson, Christer Hoverberg och Tord Nordström har gått efter kyrkstigen, som på en äldre karta var markerad med vit färg, från Gropen och ned till Bennebol. Markägaren Bergvik Skog är positiv till att bevara kyrkstigen så Lennart Carlsson har senare tagit bort ris och busk från söder om Vällen och nästan fram till Gropen.

Läs mer.
Anders Lundbergs bok om Österbyggeby. Anders har uppdaterat sin bok.  Där finns nu minst fem sidor om kyrkstigen, kompletterat med uppgifter om hus och personer med anknytning till kyrkstigen. Hela boken är mycket läsvärd om man vill veta hur det var förr i den trakten, vilka som bodde där osv.

Vi går kyrkstigen

Utdrag ur Anders Lundbergs bok.
Kyrkstigen-1.
Kyrkstigen-2
.
Tunglunda.
Fredriksberg och Bladåkersby.
Bergtorp och Gropen.
___________________

Nutida bilder på kyrkstigen.