Arkivlokalen

All gammal dokumentation är nu samlad i den nybyggda arkivlokalen, grovsorterad och registrerad på Kategorier  Se hela registret: ArkivRegister-2018-04-14.pdf
I april 2018 var 1750 poster registrerade. Men många har underavdelning, så det kan finnas 5000 dokument !?! I registret finns en kolumn med rubriken Bygdeband. Där kommer att finnas notering för de scannade dokument som är läsbara här på hemsidan eller i Bygdeband. Listan nedanför visar vad som hittills scannats .

Mer information om vår digitalisering mm finns här:  Knutbyarkivet  

En historik över Mästars-Erik Jansson, som lade grunden till vårt arkiv finns HÄR

Inskannade dokument
Klicka på koden för att läsa.

C1-26 Innehållsförteckning till pärmen Uppteckningar och avskrifter
C1-52 Innehållsförteckning till pärmen Fotostatkopior
E5-16 Innehållsförteckning till pärmen Spelmän och melodier
A-480 Rapport om 1500-talsboden vid Gammelgården