Gammelgården

Vår hembygdsgård Gammelgården är från början en skapelse av lantbrukaren och kyrkvärden David Berglund, som redan i unga år intresserade sig för bygden, dess seder och bruk.

Gammelgården är ett populärt besöksmål och här utspelar sig de flesta av våra aktiviteter  Här finns gamla byggnader från bygden bevarade. Många har nu fått rullstolsramper.

Varje år anordnar hembygdsförbundet nationaldagsfirande, som, efter program i kyrkan, avslutas i Gammelgården. Vi har firat alla år sedan 1943

Nationaldagen 2006

Hembygdsfesten firas första söndagen i Augusti och börjar med gudstjänst (ibland med barndop). Varje år bjuds någon känd person in för att hålla ett högtidstal. Därefter scenprogram med sång, musik eller teater. Gammalt hantverk visas.

Hembygdsfest 2004

Traditionsenligt midsommarfirande sker på midsommarafton med hämtning av barn med lövad skrinda, klädning av majstång och sedan dans kring stången.

Midsommar 2005

2004 anordnades Spelmansstämma i samarbete med Knutby Kulturförening (KUF) och har sedan fortsatt varje år.

Spelmansstämma 2009

Under fliken ”Historik och bilder från vår verksamhet” finns massor av bilder från våra evenemang.