Bygden som steg ur havet

Boken Bygden som steg ur havet kostar 200:-

Den som bor i Knutbytrakten kan köpa den vid våra evenemang eller av någon i styrelsen. Den säljs normalt också på ICA-Knuten.

Boken väger 330 g.
För postförsändelse tillkommer porto 54:- för en bok. 72:- för 2 böcker

Beställ genom att sända ett e-mail till knutbyarkiv(at)yahoo.se
glöm inte att ange ditt namn och din postadress!
Sätt därefter in 254:- (472:-) på bankgirokonto  697-7425
Knutby-Faringe-Bladåkers HBF

Obs! Boken säljs även i Upplandsmuseets butik i Uppsala.