Om oss

Knivsta Hembygdsgilles ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt föra detta vidare till nya knivstabor och kommande generationer.

Gillet vill nå detta syfte bl a genom:

  • att främja intresset för och kunskapen om hembygden och dess historia, fornminnen, natur och miljö.
  • att vårda, bevara och dokumentera byggnader, föremål. Handlingar och skeenden med anknytning till bygden både i gången tid och nutid.
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturinstitutioner samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att anordna eller medverka vid information om bygden för att öka kunskapen om dess natur och historia.
  • att bevaka och syna och lämna synpunkter på kommunens översiktsplaner, detaljplaner m.m. gällande kultur, historia och miljö, och ibland överklaga vissa beslut som strider mot lagar och förordningar.