Medlemskap


Vill Du bli medlem i Knislinge hembygdsförening?

Vi välkomnar alla att vara medlemmar i vår förening och det kostar inte mycket.
I priset ingår Göinge hembygdsförenings årsbok. (Företag erhåller två exemplar).
Vid årsmötet 2017 beslutade stämman att höja årsavgifterna med 50 kronor. Nedanstående medlemsavgifter gäller sedan dess.

Medlemsavgift:
Familj: 200 kronor/år
Enskild: 150 kronor/år
Företag: 400 kronor/år

 

 

Editerad av: Maria Södergård (2019-04-10 15:24:25)