Årsstämma INSTÄLLD! pga coronaviruset

02 April 2020


Editerad av: Maria Södergård (2020-03-16 15:57:23)

Knislinge Hembygdsförening

Plats: Klockaregården

Börjar: 02 April 2020 19:00

Slutar: 02 April 2020 21:59