Utställning Åby museum Nybro / Johanneshus


« Återgå                                 Åby museum Nybro / Johanneshus

 

Museét

Image

Nybrohuset var tidigare en förrådsbyggnad i Nybrolägret, Ljungbyhed. Flyttades till Elfdalen 2000. Stommen som är i skiftesverk (båleteknik) skänktes till hembygdsföreningen av F5 AB. Nybrohuset byggdes på källaren till den ursprungliga huvudbyggnaden som låg på Elfdalen och som revs 1966. Nybrohuset inrymmer många föremål från förr på vinden. Nedervåningen har ett rum med kläder från olika tidsepoker. Den tjänstgör också som samlingslokal för olika möten och publika evenemang.

Image

Image

Image

En telefonväxel som tjänstgjort i Klippan finns i Museét.
I klädavdelningen bakom växeln finns ett rum med kläder från olika epoker.
Här finns också interiörer från affärslivet.

Museét

Övervåningen

Image
Image

På övervåningen föremål av många slag. Från gamla leksaker till husgeråd, kameror, tv-apparater med mera. En skrädderihörna med symaskiner, samt lite apoteks-utrustning.

Johanneshus

Image

Johanneshus är stall och logbyggnad från 1861. Den skänktes till hembygdsföreningen 1999 och flyttades till Elfdalen 2001. Invigdes hösten 2003. Stallet var tidigare uppbyggt i ”sparsten” men är nu byggt av cementblock som är putsade och kalkade. Stallet är inrett för grisar, kalvar, kor och hästar med tillbehör. Logen är en träbyggnad klädd med stående träpanel. Där förvaras olika typer av brandredskap och en gammal brandbil. Byggnaden stod tidigare i Norrtofta vid vägen mellan Vedby och Örkelljunga.

Stallen

Image
Image

Stallen som den var i Johanneshus har bevarats. För att lättare åskådliggöra för våra yngre besökare hur det var i en stall i äldre tider, har vi sågat ut figurer av djur.

Smedja / mjölkhantering

Image
Image

Här finns även ett utrymme med smidesverktyg samt lite om mjölkhantering.

Förening:

Klippans Hembygdsförening

Skapad av: Mats Johansson (2022-12-30 11:09:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Johansson (2023-01-22 21:37:20) Kontakta föreningen