Utställning Ryggåsstugan


Återgå                                         Utställning Ryggåsstugan

Image

Huset består av två sammanbyggda delar. Högra delen är en ryggåsstuga. Det är en envåningsbyggnad från tidigt 1700-tal som inte hade något innertak. Röken från eldstaden steg uppåt och gick ut vid gavlarna. Denna byggnadsstil var förhärskande från medeltiden och fram till 1700-talet. Ryggåsstugan flyttades från annan plats till Åby (Klippan) år 1800. Den har varit en av de första affärerna i Åby, vilken öppnades på 1850-talet. Efter detta har huset fungerat som kopparsmedja och här fanns Ekstrands cykel- och vapenverkstad. I ryggåsstugan kan man se en tidstypisk interiör från 1700- och 1800-talen.Vänstra delen av byggnaden låg ursprungligen i Röke. I den visas vilka redskap som användes när lin- och ullberedning och vävning utfördes. Här finns också redskap som används vid biodling.

Image
Image

Första bilden visar köket och en del av rummet med sättugnen.
Andra bilden från den tillbyggda delen från Röke, där man får en glimt av linberedning och vävning. Finns också lite om biodling.

Förening:

Klippans Hembygdsförening

Skapad av: Mats Johansson (2022-12-30 10:48:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Johansson (2023-01-18 13:32:58) Kontakta föreningen