Våra utställningar


Våra utställningar

Össjö krog  |Forsbylängan / Vagnsskjulet Vedbylängan  |Tvärbystugan |

Soldattorpet | Ryggåsstugan |Åby museum Nybro / Johanneshus |


Alla byggnader i hembygdsbyn är flyttade hit från olika platser. Här låg egendomen Elfdalen, uppfört troligen 1856-57. Mangårdsbyggnaden revs 1966.Stallen och logen öster om, finns kvar, inrymmer idag serviceutrymme för camping och gymmet ”Fyshuset”

I våra hus finns utställningar av föremål och miljöer. Föremål i form av textilier, kläder, husgeråd, verktyg, med mera. Miljöer hur man bott och levt under 300 år. Hur undervisningen kanske bedrevs i torp och gårdar innan skolorna tog över undervisningen. Mini-utställningar från industrier som verkat i brukssamhället Klippan (Åby).
En inblick i hur det kunde se ut i ett stall på ett torp ute i bygden.
Men även lite ”nyare” historia, till exempel radions historia.
Vi arbetar efter konceptet ”Låt tingen tala” att lyfta fram och åskådliggöra föremåls ursprung och betydelse. Detta arbete pågår och är långt ifrån färdigt.

Nedan följer ett litet urval från våra föremålsutställningar, men ni är välkomna att besöka oss på Elfdalen för att se länkar för ett litet urval!

Text PO Carlson 
Foto Leif Olofsson

Förening:

Klippans Hembygdsförening

Skapad av: Nils Andersson (2021-02-16 11:48:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Johansson (2023-02-15 14:45:45) Kontakta föreningen