Månadens bild… Korum med Hemvärnet
I äldre tider förrättades korum om morgon och afton vid varje svensk trupp och bestod däri, att en psalmvers sjöngs före och efter bön, vilken upplästes av någon bland manskapet.
Efter gudstjänstens slut utropade befälhavaren Krigsmannabönen ”Gud bevare konungen och fäderneslandet”, vilket upprepades av truppen.
Korum förekommer emellanåt fortfarande i den svenska Försvarsmakten, främst bland svensk trupp i utlandstjänst.
På bilden förrättas korum i Smålarp. Strax nordost gården Smålarp 6 låg ett undantagshus till gården som också kallades Fiskartorpet.
I halva huset huserade hemvärnet från mitten av 1950-talet till inpå början av 1960-talet.
Fiskartorpet kom sig av att man byggt stugan med hjälp av timmer från ett nedlagt laxfiske utmed Bäljaneå vid Gråmanstorp.
På bilden ser man förutom hemvärnsmännen en liten grupp kvinnor, troligtvis lottor, stående för sig själva.
Intresserade åskådare? Eller kanske inte. Några stiligt klädda herrar, i skjorta slips och långrock. Kanske passade man på att deltaga i friluftsgudstjänsten, därav klädseln.
Två kvinnor står uppe vid brädhögen, är det fältgudstjänsten som intresserar, eller kanske mer hemvärnsmännen?
Omkring 1963 flyttade hemvärnet härifrån, Karl Oskar Mattsson som bodde här, flyttade också vid samma tid.
Det lilla huset eldades upp någon gång 1964.
Smålarpsborna fick finna sig i mindre trygghet, när hemvärnet försvann från byn!
Text PO Carlson foto Blomgrens arkiv.


Förening:

Klippans Hembygdsförening

Skapad av: Mats Johansson (2024-02-27 15:22:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mats Johansson (2024-03-01 14:57:25) Kontakta föreningen