Värsändegården


Hembygdsgården vid Värsände donerades 1950 av dåvarande ägare Frans och Anna Larsson och ägs nu av Klinte hembygdsförening.

Huvudbyggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet. På tomten finns flera hus, mangårdsbyggnad, källarflygel, kvarnflygel, snickarbod, avträde och en brandbod. Boningshuset består av förstuga, vardagsrum, finrum med sandstensspisar, mindre rum med kakelugn, ett puttelitet kök och ett skafferi.

Snickarboden kom till då Ragnar Ahlström 1973 skänkte alla sina snickarverktyg, han hade varit snickare i Eksta. Ett bulhus som varit smedja och stod i Mästerby skänktes till föreningen och flyttades hit. Det återuppbyggdes av frivillig arbetskraft och en öppen spis murades upp. Ett dass blev också byggt i bulteknik.

I källar-flygeln förvaras bänkar, ved m.m. Den högra flygeln, tidigare brygghus, kallas nu magasinet eller ”kvarnflygeln” eftersom där fanns en kvarn till malning av foder till granngårdens djur, och 1992 skänktes även denna byggnad till hembygdsföreningen. Där förvaras föremål från mejeriföreningen Klinte bryggeri och andra saker vi fått som gåvor.

Brandboden byggdes då föreningen 1973 fick Klinte sockens gamla brandspruta. Den hade anskaffats på 1920-talet genom gåvor av ” Kvinnor i Klinte”.

Den siste ägaren som bodde på gården fram till 1920-talet var Jacob Niklas Andersson kallad ”Värsände-Jaken”.

GÅRDEN ÄR ÖPPEN FÖR VISNING ONSDAGAR. Grupper och föreningar efter överenskommelse.

Första söndagen i augusti är det sommarfest med föredrag, musik och kaffe med hembakat.

Förening:

Klinte Hembygdsförening

Skapad av: (2017-07-29 12:09:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Klinte Hembygdsförening (2019-02-25 11:21:15) Kontakta föreningen