Styrelse


 

Ordförande: Lars-Erik Gottlander, 0733-834897
Vice ordförande: Bo Hemph, 070-6834447
Sekreterare: Berit Johansson, 070-6823342
Kassör: Rolf Niklasson, 0730-595299
Övr. led.: Inger Johansson, 070-338461
Gunnel Svensson, 070-2407707
Bo-Göran Kristoffersson, 0702-313358
Ersättare: Sven Jakobsson, 0498-240177
Bengt Lundgren, 073-6399268

Editerad av: Marianne Gottlander (2019-02-25 11:18:58)