Fiholm

1940 hade Fiholm en areal av 650 hektar. Då hörde Fiholmsby till Fiholm med 148 hektar.Ägare var Erik Hallin och arrendator Sven Bingel.Fiholm har varit den dominerande egendomen i Jäder genom att det mesta av Jäders socken har hört till Fiholm. Långt tillbaka var katolska kyrkan stora jordägare i Jäder tills Gustaf Vasa genom reformationen drog in kyrkans egendomar till staten. Gustaf Vasa ägde själv Fiholm innan det genom olika förläningar till slut kom att ägas av Oxenstiernska ätten.1784 blev så släkten Beck-Friis ägare av Fiholm som då blev ett fidekomiss.1907 var nästa milstolpe i Fiholms historia då ett konsortium köpte Fiholm och sålde ut de underlydande gårdarna.Släkten Beck-Friis hade stor betydelse för utformningen av bebyggelsen i Jäder. Då skapades fyra utgårdar till Fiholm. Vävle hade ju länge hört tillFiholm. Där gjordes en gård av det som tidigare varit sex gårdar. Tustrup byggdes upp på släta åkern vid allen ut till Björsundsvägen. Den skapades av en Lilla Almbygård som hette Glabo, en Räfstagård och några mindre ställen Brännelund skapades av flera mindre gårdar och även där finns Beck-Friis initialer på huvudbyggnaden. Slutligen byggdes Husby Enskifte upp av några Husbygårdar. Vävle Folkskola byggdes på Beck-Friis egen bekostnad.En Sundbygård flyttades närmare Björsund och på Ekhammars soldattorp byggdes en ångbåtsbrygga och en stenkaj att köra på. Där byggdes även två stora spannmålsmagasin. Där vid Björsund byggdes även en handelsbod. Till att börja med handlades det tydligen bara med spannmål men så byggdes affären till och blev en riktig lanthandel.

Ägare till Fiholm har varit. Gården har varit känd sedan 1275.

1300-talets början Valdemar Eriksson, sonson till Kung Valdemar Birjersson

1386 hans son Erik Valdemarsson 1388 morgongåva till hans hustru Ermegård.

1402 genom köp drottning Margareta som gav det till Eskilstuna kloster.

1508 Biskop Otto Svinhuvud

1527 drog Gustaf Vasa in det till kronan.

1562 Gabriel Kristensson Oxenstjerna gift med Beata Trolle.

1579 deras son Bengt gift 1 Sigrid Gustafsdotter Tre Rosor gift 2 Britta Posse.

1591 hans bror Gustav gift med Barbro Axelsdotter Bielke.1597 änkan Barbro.

1617 hennes son Axel Oxenstjerna gift med Anna Åkersdotter Bååt.

1654 deras son Johan gift med 1 Anna Margareta Sture. 2 Margareta Brahe.

1657 hans brorson Axel Eriksson Oxenstjerna. Ogift.

1676 hans bror Carl Gustaf Oxenstjerna gift med Hedvig Ebba De la Gardi.

1700 deras son Carl Gustaf Oxenstjerna ogift.

1708 Christina Eriksdotter Oxenstierna gift med sin syssling Gabriel Oxenstierna af Croneborg.

1711 Deras dotter Eleonora Elisabet gift med 1 Carl Gustaf Soop af Limingo och 2 Fredrik Christofer Dohna och deras arvingar.

1784 Genom köp Joachim Beck-Friis. Blev ett fidekomiss tillsammans med Börringe Kloster i Skåne och ägdes och brukades av den äldste manlige arvingen i släkten Beck-Friis.

1907 Genom köp av Brukspatron Henrik von Celsing vid Hellefors Bruk  Södermanland och Direktör Gustaf Palmqvist Stockholm.

1919 Erik Hallin.

1939 Sven Alfred Karlsson.

1954 Per Kasten Sandmark.

1964 Simon och Rune Berg1972 Per Olof Sandberg.

Nuvarande gare är Göran och Charlotte Mörner.

Den förste ägaren i släkten Beck-Friis var Joakim Beck-Friis som fick Gustaf den tredjes tillstånd att bilda grevskapet som omfattade Fiholm och Börringe kloster.Han var barnlös så det var brorsonen Corfits Ludvig Beck-Friis som övertog grevskapet 1797. Han innehade grevskapet till sin död 1834 då hans son Corfits Ludvig Beck.-Friis blev innehavare till sin död 1870. Då blev hans son den siste greven eftersom han sålde Fiholm 1907.

Ett köpekontrakt upprättades den 23 juli 1906 med en förteckning över alla gårdar som hörde till Fiholm.I Barva socken frälselägenheten Elläng no 1 I Jäders socken kronoskattehemmandet Fässlinge no 1 6/24 mtl, Hättinge no 1 1/4 mtl, Vävle no 1 5/8 mtl,Össby no 1 1/4 mtl, kronoskattelägenheten Backhättinge no 1,ett torp om 5 tunnland  1 2/10 kappland,Fässlinge no 2 en utjord, frälsesäteriet Fiholm no 1 2 mtl, rå och rörhemmandet Ekhammar no 1 1/2 mtl,Fholm no 1-4 och Norrby no 1 vardera 1 mtl,Nybacken no 1 och 2 vardera ett halvt mtl, frälsehemmanen Almby Stora 1-3 vardera 1/2 mtl, Almby Lilla no 3 1/4 mt,Almby Lilla no 4 1/8 mtl,    Berga no 1 3/8 mtl,Bränne övre no 1 och 2 och Brnne nedre no 3 vardera 3/4 mtl, Bränne nedre no 6 1/2 mtl, Edeby no 2 3/8 mtl, Ekestorp no 1 1/4 mtl, Hageby no 1 samt Husby no 3 och  vardera 1/2 mtl, Lund no 1 3/8 mtl, Malmö Stora no 1-3 vardera 1/2 mtl, Räfsta no 1 1 mtl, Räfsta no 2, 3, 4 vardera 1/2 mtl, Sundby no 1 3/8 mtl, Sundby 2  1/4 mtl, Vävle no 2-8 vardera 5/8 mtl, frälselägenheterna Lerboda no 1, ett torp och Almby no 4 en utjord jämte Björsunds katsefiske. I Kjula socken kronoskattehemmanen Berga no 1 3/4 mtl, Lindsäter no 1 och Tingstorp no 1 vardera 1/4 mtl,Torntrp n 1 1/8 mtloch Åstorp no 1 1/4 mtl, frälsehemmanen Berga no 2 1/4 mtl,Ekrneberg no 1 1/2 mtl, Ekrneberg no 2 1/4 mtl, Harby no 1-3 vardera 1/2 mtl, Harbytorp no 1 1/4 mtl,Lövnäs no 1 1/8 mtl, Ramshammar no 8 1/2 mtl, Salbjörke no 1 1/4 mtl, Skräddartorp no 1 1/8 mtl,Årby no 1 1 mtl, samt frälselägenheterna Svarvartorp no1 ett torp viby no 8 en utjord Åby no 2 en kvarntomt  och Årbytorp no 1 ett torp vilka utgöraFiholms fidekomiss i Södermanlands län.   Den överenskomna köpeskillingen utgör en milion etthundraförtio tusen kronor.(1140000).

 

Källa:

Gunnar Gustavsson


Förening:

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder

Skapad av: Hembygdsföreningen Kjula-Jäder (2014-06-22 17:52:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Britt-Marie Andersson (2020-05-09 11:18:56) Kontakta föreningen