Verner Löfstedt

Verner Löfstedt
Utanför sitt hus
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd

Källa:

Gunnar Gustavsson