Verner Löfstedt

Verner Löfstedt
Svenskamerikanen Verner Löfstedt utanför sitt hus Hagaholm
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1950

Fotograf

Okänd

Källa:

Gunnar Gustavsson