Städkväll föreningstomten torsdagen den 8/6 !

Årets städkväll av föreningstomten är planerad till torsdagen den 8/6 2017.
Kallelse kommer förutom i detta forum att publiceras i föreningsbladet Forskaren.

Styrelsen förhoppning är att alla medlemmar som har möjlighet att delta vid städkvällen tar sig tid att medverka.

Många närvarande innebär snabbare genomförande och trevligare samvaro efter väl förrättat verk, då det bjuds på fika.

Välkommen !

Styrelsen Kiruna forskarförening.

Kirunabornas egen nutidshistoria i wiki

Det är Kiruna Forskarförening, med Rune Henriksson och Magnus Leijer, ordförande respektive vice ordförande, som nu vill samla Kirunabornas nutids- och vardagshistoria, berättade av Kirunaborna själva.

Det är Kiruna Forskarförening, med Rune Henriksson och Magnus Leijer, orfdförande respektive vice ordförande, som nu vill samla Kirunabornas nutids- och vardagshistoria, berättade av Kirunaborna själva.Foto Hanna Dahlström

Kirunas nutids- och vardagshistoria enl. Kirunaborna själva…

KLICKA PÅ BILDEN NEDAN FÖR ATT FÖRSTORA DEN

Hemsidan Mars 2016_2028

Medlemstidningen FORSKAREN

Medlemstidningen FORSKAREN ingår i medlemsavgiften men kan också köpas på expeditionen. FORSKAREN har utgivning av 3-4 nr/år. De som har önskemål o ideer om vad som skall publiceras i FORSKAREN kan ta kontakt med Rune Henriksson sammankallande i redaktionen. Rune nås under  torsdagar på expeditionen tel nr 0980-103 23 eller på mobiltelefon 070-550 7306.

Forskaren nr 1 201602_200x300
Fotograf: Forskaren nr 1 201602_200x300

Kiruna kommuns allmänkulturella stipendium 2014..

har tilldelats Kiruna Forskarförenings ordförande Rune Henriksson.

Stipendiet är ett allmänkulturellt stipendium  på 10000 kr som Kiruna kommuns kultur o utbildniningsnämd delar ut varje år för att ”premiera allmänkulturell insats inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området”. Motiveringen till Rune lyder:
”Rune Henriksson har under mer än tio år varit ordförande i Kiruna forskarförening och hans engagemang är utan gräns. Han finns som en sammanhållande kraft för hela föreningens verksamhet och har en mycket stor kunskap om Kirunas historia inkluderande familjehistoria från Jukkasjärvi by med släktanknytning åt alla håll. Han är även huvudansvarig och huvudförfattare i tidningen Forskaren som utkommer med cirka fyra nummer per år. Rune har också arbetat mycket med föreningens hus -Falks hus- och med att på olika sätt bevara Kirunas historia”.