Våra anläggningar +


Föreningen driver eller förvaltar ett antal anläggningar i Kinna eller dess närhet.

Dessa är:

Mariebergsparken, som är föreningens hembygdspark — efter hand uppbygd under den tid föreningen varit verksam. I parken finns 18 byggnader av vitt skiftnde storlek och med varierande funktion.
Marken ägs Marks kommun. Byggnaderna äger hembygdsföreningen, som också ansvarar för underhåll av byggnader och markområde.

Lilla Sanden. Här driver vi i egen regi vandrarhem, beläget i centrum av Kinna. "Vandrarhemmet i centrum". Ägs av föreningen.

Lindåsen, en gammal backstuga, belägen i Lekvad, c:a en halvmil från Kinna. Ägs av föreningen

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-07 16:00:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-20 14:57:18) Kontakta föreningen