Kvarnen


År 1981 byggdes kvarnen med vattenhjul och fördämning i bäckravinen mot Horndal i Mariebergsparkens norra del. Den byggdes på en gammal stengrund från en kvarn som låg på denna plats fram till omkring 1920.

Från den gamla kvarnen fanns rester av en fördämning med dammlucka i en mindre mosse c:a 75 meter uppströms, men då den nya kvarnen byggdes hade hembygdsföreningen inte tillgång till detta område varför en ny damm byggdes strax intill kvarnhuset.

Såväl byggnaden som vattenhjulet och även det stora drivhjulet, gravhjulet, i trä med kuggar är nytillverkat av medlemmar främst av byggmästaren Anders Svensson, efter ritningar från Borås museum. Kvarnstenarna är huggna på Söders stenhuggeri efter flera misslyckade försök med gamla kvarnstenar som vi erhållit från olika håll.

 

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-07 16:26:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 10:31:43) Kontakta föreningen