Kinna Folkdanslag


Vi är en sektion av Kinna Hembygdsförening, och verkar  för bevarandet av delar av vårt kulturarv.
Främst gäller detta våra gamla danser. Vi samlas därför regelbundet för att lära och träna in såväl mycket gamla folkliga danser som yngre, typ komponerade uppställningsdanser. Dansträningen äger rum söndagar i danslogen i Mariebergsparken i Kinna.
För tider se vår hemsida: www.kinna-folkdanslag.

I vår förenings regi och/eller genom Svenska Folkdansringen som tidigare hette Svenska Ungdomsringen För Bygdekultur - till vilket förbund vårt danslag är anslutet - anordnas årligen ett antal kurser där medlemmarna ges tillfälle att fördjupa sina kunskaper. Där får man under sakkunnig ledning lära danser av skilda slag. Men för dem som önskar känna på allehanda slöjdarter eller villlära sig mycket som rör våra folkdräkter ordnas även utbildning.

Ungdomar ges dessutom möjlighet att delta i olika former av verksamhet såsom läger o.dyl.

Välkommen till oss Du som är intresserad!

Vi har en egen hemsida: www.kinna-folkdanslag.se


Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: Bosse Johansson (2012-02-18 15:00:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 10:29:47) Kontakta föreningen