Edvin Larsons berättelser och skrönor


Originaltexterna till dessa berättelser har av Edvin Larssons efterlevande skänkts till Kinna PRO, som således äger texterna och som vi rikter ett varmt tack till för att de ställts till vårt förfogandeTexten är skannad från maskinskriven text, som i sin tur är avskrift av Edvin Larssons handskrivna anteckningar, vilka förvaras i Kinna PRO:s arkiv hos Marks Föreningsarkiv.

Renskrivningen från originalet har gjorts av Isa Svensson.

Inskanningen till digitalt läsbar form, med åtföljande korrigering av OCR-programmets feltolkningar av den maskinskrivna texten har gjorts av Karl-Erik Lerbro.

Texten är inte ändrad till innehåll eller form, men justering har gjorts för ett litet fåtal ord vad det gäller stavningen och i något fall för att underlätta läsningen. Enstaka kommentarer inom hakparentes har inskjutits med förklarande text.

Rubrikerna har tillagts i denna version.

Välj här, eller i menyn till vänster, vilken av Edvins berättelser du vill läsa.

Brudhålan Frånkörd Gasten Sockenslagsmålet Mjölkharen Kyrkoherden och Skam Vallpojken och herremannen Varghistorier Varpet i skogen Original Små historier Ebbes mördare bekäner

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-21 09:54:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 10:07:11) Kontakta föreningen