Omslagsteckningar


Vi visar här några av Ingegerd Strömmes teckningar,  som  sedan 1982 prytt omslagets första sida på vår årsskrift.

Editerad av: Bosse Johansson (2019-03-04 13:57:44)