"Väverskan"


Här, med några av Kinna Hembygdsförenings byggnader på ömse sidor om sig, ser vi bronsstatyn "Väverskan", framför Konserthuset/Biblioteket i Kinna.

Ansvariga för gator och parker inom Marks kommun har fått stå som mål för många negatia kommentarer om att gräsplanen där statyn står är missskött, oklippt och bevuxen med ogräs. "Misskötelsen" av platsen har dock varit helt avsiktlig. "Ogräset" består av skilda arter av växter för att illustrera ängs- och hagmark, en miljö som väverskan ofta passerade på sin väg till förläggren. Men det är först i år som växtligheten utvecklats så att detta mål tydligt kunnat skönjas

Konstverket, invigt 1982, är alltså en hyllning till och föreställer en väverska, en person som kommit att betyda oerhört mycket för utveckling av husslöjden till den omfattande textila industriverksamhet som vuxtit fram i trakten, och där Kinna varit väl representerat med flera stora textilföretag. Det är alltså inte "Mor Kerstin", vilket ofta felaktigt påståtts, som åsyftas med statyn. Mor Kerstin var Väverskans motsats. Mor Kerstin, Kerstin Andersdotter från Stämmemad har, med rätt eller orätt, kommit att bli en personlig representant för förläggarrörelsen i Mark och därmed väverskornas arbetsgivare. Läs gärna mera  här om mor Kerstin.

 

Låt oss ur skriften Konst i Mark i de offentliga rummen: citera ett par rader om Väverskan: "Här står hon, i sin hagmarkslika omgivning i centrala Kinna. Hon bär sin vävlott på axeln, på väg till förläggaren för att få sin lön och för att hämta garn till nästa beting. Hon - en tidlös gestalt - symbol för tusentals vardagliga kvinnor som genom århundraden,
med sitt arbete, bidragit till skäliga livsvillkor för bygdens befolkning. Ur Väverskans yrkesskicklighet, noggrannhet, idoghet och gedigna arbete har känslan för färg och form samt kvalitet för textila produkter vuxit fram och förvaltats."

Någon har sagt – med lite töjning av stavningen – att vi har ett ovanlig konstverk i Kinna: Det är en bronsstaty, gjord av järn. – Konstnären heter BRITT-MARIE JERN!!

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: (2015-08-06 11:06:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 09:58:03) Kontakta föreningen