Lanthandeln


Handelsbod från Ginkalunda

1980 fick Kinna Hembygdsförening erbjudande att överta hela inredningen omfattande diskar med draglådor, hyllfack och bingar m. m. från den gamla handelsboden i Ginkalunda Smedsgård.

Gårdsägaren där, August Nilsson öppnade butiken exakt hundra år tidigare och drev den fram till 1916, då han gick bort och affären stängdes. Den stod sedan praktiskt orörd fram till dess att erbjudandet kom till oss från den nye ägaren, Nils Josefsson, som ville utnyttja lokalen till annat ändamål.

Det var med viss tvekan som hembygdsföreningen åtog sig att överta denna gåva eftersom en lämplig lokal nödvändigtvis måste anskaffas omgående. Emellertid visade det sig att en sådan redan fanns i parken; det gamla scenhuset till friluftsteatern som inte använts på många år befanns nämligen vara nära nog av samma storlek som den lilla butiken. Huset flyttades därför till en bättre plats invid hembygdsgården och ändrades om en del. Det blev då en exakt kopia av det lilla butiksrummet på gården i Ginkalunda.

Anmärkningsvärt är att hela butikens bokföring fanns kvar i lokalen och också fick följa med till oss. Här hängde alla fakturor på "spett" i den ordning de betalats för hundra år sedan. Eftersom de flesta inköpen i regel skedde på kredit - på bok - fanns också ett antal kontoböcker som några kunder haft liggande kvar i butiken. En stor liggare fanns, där summan av kundernas inköp skrevs in, liksom när man sedan betalade. Där fanns också noteringar om "ackord" och om att man lämnat en ko som betalning osv. Allt är sirligt skrivet för hand. Den stora liggaren samt en mindre pärm med fakturor visas i butiken. Handelsbod från Hanatorp

Under 1981 fick hembygdsföreningen ännu ett erbjudande om en annan gammal välkänd lanthandel; nämligen Bröderna Johanssons Speceriaffär i Hanatorp i örby. Denna butik hade då stått stängd sedan 1959, med mängder av varor liggande i hyllorna.

Vi fick erbjudande att överta det som vi ville ha av allt detta. Det var väl närmast som en "skänk från himmeln", då vi redan hade en färdig butik med inredning men utan varor. Här fanns nu det mesta som vi behövde utom livsmedel förstås. Dessutom fanns en gammal fin kassaapparat som efter en enkel genomgång fungerade perfekt.

Historiken kring denna butik är i korthet att den startades i början av 1910-talet av bröderna Otto och Valfrid Johansson. Efter det att Valfrid omkring 1920 flyttade till Varberg för att öppna ett ölnederlag, skötte Otto med hjälp av en anställd, Mauritz Johansson, butiken jämsides med gården. Då Otto gick bort i början av 1940-talet hade försäljningen minskat så att det var möjligt för Mauritz att sköta butiken själv.

1959 stängdes denna lanthandel för gott.

Gården och butiken övertogs efter Otto Johanssons död av Sven Jernheden, som är dotterson till Valfrid Johansson som flyttade till Varberg, och är den som överlåtit alltsammans till oss. Även om butiken sköttes av Mauritz Johansson, så hjälpte Sven till ibland när gårdens skötsel så tillät.

Nybyggnad
År 1991 var det dags att "utvidga" lanthandeln. Föreningen hade fått en donation av en medlem, och dessutom mycket timmer från några skogsägare. Detta möjliggjorde uppförandet av en ny byggnad för butiken. Den fick samma utseende exteriört som den gamla, men byggdes en meter större både i längd och bredd, isolerades och förseddes med elvärme. Den gamla butiksbyggnaden, som var i dåligt skick redan från början, revs.

Utförlig beskrivning av handelsboden finns inne i byggnaden.

Förening:

Kinna Hembygdsförening

Skapad av: Bosse Johansson (2012-04-16 10:44:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kinna Hembygdsförening (2019-02-06 10:33:28) Kontakta föreningen